2020-08-10
بتن سخت

بتن سخت

بتن سخت محصولی بر پایه‌ی سیمان است که به‌ وسیله‌ی مخلوطی از سنگدانه‌ها و مواد معدنی مقاوم شده و جهت پوشش کف به کار می‌رود.