2020-10-04

آب‌بندی درز انقطاع

آب‌بندی درز انقطاع یا درز ژوئن به معنی نفوذ ناپذیر کردن درز انقطاع به‌ وسیله‌ی مواد مناسب در مقابل آب و رطوبت است.
2020-09-30

آب بندی درز انبساط

آب‌بندی درز انبساط به معنی نفوذ ناپذیر کردن درز انبساط به‌ وسیله‌ی مواد مناسب در مقابل آب و رطوبت است.
2020-08-10
درز انبساط آلومینیومی لاستیکی

درز انبساط چیست

درز انبساط چیست؟ ساختمان‌ها در اثر تغییر حرارت در داخل‌ و یا تغییرات دمایی در خارج، دچار انبساط و انقباض می‌شوند. به همین دلیل تعبیه فضایی […]
2019-09-25

تعاریف کلی پوشش های درز انبساط

تعاریف کلی پوشش های درز انبساط expansion joint درز انبساط برای جلوگیری از خرابی‌های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط […]
2019-01-26

پوشش درز انبساط

پوشش درز انبساط معرفی پوشش های درز انبساط line بارهای جانبی ناشی از عوامل طبیعی همچون طوفان، زلزله و نوسانات دما، از عوامل بسیار مهم و […]