شرکت پی پل سازان در سال 1380 با هدف مشارکت در پروژه های عمرانی تاسیس گردید و در طول بیش از 15 سال سابقه کاری خود موفق به اجرای بیش از ده ها پروژه عمرانی گردیده است. کیفیت اجرا و تعهد نسبت به کارفرمایان منجر گردیده است که شرکت پی پل سازان به عنوان یک شرکت معتبر در زمینه اجرای پروژه های عمرانی بزرگ شناخته شود.

مشاوره

فروش

اجرا

پشتیبانیشرکت پی پل سازان تاکنون موفق به دریافت ده ها تقدیرنامه از کارفرمایان و سازمانهای مرتبط با خود شده است که چندین مورد از آنها مربوط به فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی در کنار اجرای پروژه ها در هر منطقه می باشد. این شرکت با برخورداری از تجربیات ارزنده اجرایی در پروژه های متعدد یکی از اهداف خود را، اجرای ساختمان هایی با کیفیت تعریف کرده است و با جذب نیروهای متخصص و با سابقه در این خصوص، سعی در ارائه خدماتی متمایز در پیمانکاری ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، هتلی و بهداشتی دارد. از جمله فاکتورها و پتانسیل های شرکت در زمینه پیمانکاری را می توان موارد زیر دانست:

  • برخورداری از بانك اطلاعاتي قوی از پيمانكاران جز و تامين كنندگان
  • همکاری با سایر شرکت های ساختمانی و مشاورین معتبر