2021-03-05

استخرهای پرورش آبزیان

استخر پرورش ماهی مکانی است که مانند حوض یا حوضچه بوده و قابلیت آن را دارد که درون خود، آب را حفظ کرده و از خروج آن جلوگیری کند و همچنین در صورت لزوم بتوان آب آن [...]
2021-03-05

خطرات استخر شنا 

شنا کردن چطور می‌تواند به یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات سلامت ما تبدیل شود. ما به عنوان یک استخردار چگونه می‌توانیم ایمنی سازه خود را تامین کنیم؟ [...]
2021-02-24

۱۸ نوع استخر از نظر کاربرد

همانطور که شاهدش هستید امروزه استفاده‌های بسیار زیادی از انواع استخرها می‌شود و دیگر کاربری آن‌ها معطوف به ورزش و فعالیت‌های آموزشی نیست. این کاربری در ۱۸ [...]
2021-02-24

انواع استخرها

امروزه استخرها دیگر فقط در باشگاه‌های ورزشی و یا برای پرورش ماهی نیست که مورد استفاده قرار می‌گیرند بلکه سال‌هاست در کنار حفظ ماهیت عمومی خود، شکلی خصوصی نیز [...]
2021-02-22

اهمیت آب‌بندی و ایزولاسیون استخر

آب‌بندی استخر یکی از مهم‌ترین کارهایی است که به عنوان صاحب یک استخر باید انجام دهید. نشتی آب از استخر مشکل متداولی است که [...]
2021-02-22

رنگ‌آمیزی استخر به روش بهینه

انتخاب رنگی مناسب با پایه شیمیایی همگن با زیر کار استخر بسیار حائز اهمیت است و با توجه به استفاده از [...]
2021-02-21

بهترین روش آب‌بندی استخرها

نگهداری از استخرهای خصوصی و عمومی جزو مهم‌ترین کارهای مراقبتی بعد از احداث آن‌ها به شمار می‌آید. به دلیل این که عموما استخرها با موادی چون سیمان ساخته شده‌اند [...]
2021-02-21

خواص ویژه و خطرات پلی یورتان‌

آیا کاربردهای فراوان و روزافزون پلی یورتان‌ها دلیلی بر بی خطر بودن آنان نیز هست؟! بنابر تمامی شواهد و مدارک ثابت می‌شود که پلی یورتان‌ها [...]