2021-03-05
آۤ‌ب‌بندی استخر پرورش ابزیان

استخرهای پرورش آبزیان

استخر پرورش ماهی مکانی است که مانند حوض یا حوضچه بوده و قابلیت آن را دارد که درون خود، آب را حفظ کرده و از خروج آن جلوگیری کند و همچنین در صورت لزوم بتوان آب آن [...]
2021-03-05
عایق رطوبتی استخر ضد قارچ

خطرات استخر شنا 

شنا کردن چطور می‌تواند به یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات سلامت ما تبدیل شود. ما به عنوان یک استخردار چگونه می‌توانیم ایمنی سازه خود را تامین کنیم؟ [...]
2021-02-24
انواع استخر

۱۸ نوع استخر از نظر کاربرد

همانطور که شاهدش هستید امروزه استفاده‌های بسیار زیادی از انواع استخرها می‌شود و دیگر کاربری آن‌ها معطوف به ورزش و فعالیت‌های آموزشی نیست. این کاربری در ۱۸ [...]
2021-02-24
استخر شیشه‌ای

انواع استخرها

امروزه استخرها دیگر فقط در باشگاه‌های ورزشی و یا برای پرورش ماهی نیست که مورد استفاده قرار می‌گیرند بلکه سال‌هاست در کنار حفظ ماهیت عمومی خود، شکلی خصوصی نیز [...]
2021-02-22
عایق رطوبتی استخر

اهمیت آب‌بندی و ایزولاسیون استخر

آب‌بندی استخر یکی از مهم‌ترین کارهایی است که به عنوان صاحب یک استخر باید انجام دهید. نشتی آب از استخر مشکل متداولی است که [...]
2021-02-22
رنگ‌امیزی استخر

رنگ‌آمیزی استخر به روش بهینه

انتخاب رنگی مناسب با پایه شیمیایی همگن با زیر کار استخر بسیار حائز اهمیت است و با توجه به استفاده از [...]
2021-02-21
اب‌بندی استخر با رنگ

بهترین روش آب‌بندی استخرها

نگهداری از استخرهای خصوصی و عمومی جزو مهم‌ترین کارهای مراقبتی بعد از احداث آن‌ها به شمار می‌آید. به دلیل این که عموما استخرها با موادی چون سیمان ساخته شده‌اند [...]
2021-02-21
خطرات پلی اورتان

خواص ویژه و خطرات پلی یورتان‌

آیا کاربردهای فراوان و روزافزون پلی یورتان‌ها دلیلی بر بی خطر بودن آنان نیز هست؟! بنابر تمامی شواهد و مدارک ثابت می‌شود که پلی یورتان‌ها [...]