2020-09-12

گارد محافظ ستون چیست؟

گارد محافظ ستون از جمله تجهیزات ایمنی پارکینگ است که موجب محافظت بدنه‌ی خودرو و ستون از آسیب‌ ناشی از برخورد می‌گردد.
2020-09-16

استاپر خودرو چیست؟

استاپر خودرو وسیله‌ای است‌ که در انتهای محل پارک خودرو نصب شده و محدوده‌ی پارک کردن خودرو را نشان می‌دهد.
2020-09-23

خط‌کشی پارکینگ چیست و چه انواعی دارد؟

خط کشی پارکینگ مشخص نمودن فضای پارک خودرو به‌وسیله‌ی رنگ است که موجب استفاده‌ی بهینه‌ از فضای پارکینگ و نظم‌دهی آن می‌شود.
2020-09-26

صفحه‌ی ضد لغزندگی یا ترمز رمپ

ترمز رمپ صفحه‌ای است از جنس فلز یا پلاستیک با برجستگی‌های متنوع و ارتفاع مخصوص که اصطکاک لازم را با چرخ‌های خودرو ایجاد نموده و از لغزش و سُر خوردن خودروها جلوگیری می‌کند.