پودر بندکشی پی پی اس
پودر بندکشی
2018-05-07
پی پی اس جوینت سیل برای درزگیری، درزهــای انبســاط مخازن، آب بندی لوله ها، درزهای سدها و..
ماستیک گرم اجرا
2018-05-06
نمایش همه

الیاف پلی پروپیلن

  الیاف پلی پروپیلن

  الیاف فیبرین بر پایه پلی پروپیلن

  معرفی محصول

  الیاف PP بر پایه پلی پروپیلن،جهت بهبود خواص بتـن و مسلـح کردن اندودهای سیمـانی و گچـی در سایزهـای مختلـف تولیــد و عرضه گردیده است.
  اطلاعاتخواص
  حالت فیزیکیجامد الاستیکی
  رنگمشکی
  پایهبیتومن رابر
  دانسیته1.2 kg/lit
  سیالیتتا +75°Cروانی ندارد
  دمای نرمی90-110°C
  دمای کاربری-25 - +70°C
  حداکثر دمای مجاز+190 °C
  سمی بودنغیر سمی
  حداکثر کشش300%<
  ویژگیهــا
 • کاهش چشم گیر ترکهای احتمالی.
 • افزایش چشم گیر مقاومت خمشی و کششی.
 • کاهش آب افتادگی و جدا شدگی در بتن .
 • افزایش مقاومت بتن در مقابل سیکل یخ بندان .
 • افزایش مقاومت ضربه پذیری بتن .
 • کاهش فرسایش در بتن .
 • عدم نیاز به مش و توری در گچ کاری و گچبری.
 • افزایش پیوستگی آن باعث کاهش اسلامپ علی الخصوص برای استفاده در سطوح شیب دار می شود.
 • جلوگیری از ته نشین شدن درشت دانه ها در بتن .
 • در مرحله خشک شدن بتن مانند پلی بر روی ترک ها قرار گرفته و مانع رشد ترک ها می شود.
 • دارای استاندارد اروپا CE
 • بسته بندی
  • در پـــاکتهــای 5 و 20 کیلــــوگرمــی بستــه بنــدی و عرضــه می گـــردد.
  انبارداری
  • در بستـــه بنـــدی اولیــه و به دور از تــابش مستقیـــم آفتاب، در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود .
  عمر نگهداری
  • در صـورت رعایـت شرایط انبـارداری و در بستـه بنـدی اولیه تا 18 ماه پس از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد.
  موارد ایمنی
  • به علـت تولیــد گاز سمــی در هنــگام آتــش ســوزی، از مجاورت مواد در برابر آتش و یا مواد آتش زا پرهیزنمایید.
  • الیـــاف PP بــــرای سلامتـــی انســــان هیــــچ گــونـــــه مشکلــی به وجــود نمــی آورد .
  نحوه اختلاط
 • الیاف PP می تواند در محل بچینگ و یا تراک میکسر به صورت دستی و به تدریج به بتن اضافه شده و بین 3 تا 5 دقیقه مخلوط گردد.
 • برای ساخت آستری ابتدا در مصالح خشک اضافه شده و سپس ملات درست شود.
 • در صورت تنظیم مقدار آب مصرفی، می توان الیاف PP را به آب اضافه نمود.
 • در ساخت گچ، ابتدا در آب اضافه شده و سپس گچ به آن اضافه و مخلوط گردد.
 • نکته
 • الیاف PP با سایر افزودنیهای شیمیایی مانند فوق روان کننده ها، سازگاری دارد.
 • پس از مخلوط نمودن الیاف با بتن و یا گچ هیچ گونه تغییری در نحوه اجرا به وجود نمی آید.
 • مقدار مصرف
 • جهت بتن 1 تا 2 کیلو گرم در هر متر مکعب .
 • جهت آستری و گچ 1500 تا 2000گرم در هر متر مکعب .