2018-05-07

گارد محافظ ستون

محافظ ستون پارکینگ محافظ ستون پارکینگ – شاسی آلومینیومی – گارد – آلومینیوم – PVC – پی پل سازان     گارد از یک شاسی آلومینیومی […]
2018-05-07
نوار آب بند درز انبساط EPDM

نوار آب بند درز انبساط EPDM

نوار آب بند – درز انبساط – EPDM – درز اجرایی – پی پل سازان نوار آب بند درز انبساط   نوار آب بند – درز […]
2018-05-07
درز انبساط آلومینیومی لاستیکی

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۸ تا ۱۴ تکه ترافیکی

پوشش درز انبساط – درز انبساط – درز انبساط آلومینیومی لاستیکی – درز اجرایی – پی پل سازان پوشش درز انبساط آلومینیومی لاستیکی پوشش درز انبساط […]
2018-05-07
پروفیل درز انبساط یک تکه آلومینیومی

پروفیل درز انبساط یک تکه آلومینیومی

پوشش درز انبساط – پروفیل درز انبساط – درز انبساط یک تکه آلومینیومی – درز اجرایی – پی پل سازان پروفیل درز انبساط یک تکه آلومینیومی […]
2018-05-07
درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۱۰سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۱۰سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۱۰سانتیمتری پوشش درز انبساط – درز انبساط – درز انبساط آلومینیومی لاستیکی – درز اجرایی – پی پل سازان   […]
2018-05-07
درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۵ سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۵ سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۵ سانتیمتری پوشش درز انبساط – پروفیل درز انبساط – درز انبساط آلومینیومی لاستیکی – درز اجرایی – پی پل […]
2018-05-07
درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۳ سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۳ سانتیمتری

درز انبساط آلومینیومی لاستیکی ۳ تکه ۳ سانتیمتری پوشش درز انبساط – سازه های بزرگ – درز انبساط آلومینیومی لاستیکی – درز اجرایی – پی پل […]
2018-05-07

کاشت بولت و کرگیری

کاشت بولت و کرگیری با بهره‌گیری از به‌روزترین تجهیزات و مجرب‌ترین کادر اجرایی از دیگر خدمات شرکت پی پل سازان فردانگر می‌باشد.