2018-05-08
ایزولاسیون ت

ویژگی های ایزولاسیون توسط پی پی اس سیلر

ویژگی های ایزولاسیون توسط پی پی اس سیلر (seal-pps) از این روش برای پوشش جذبی بتن جهت جلوگیری از سایش و ایجاد گرد و غبار استفاده می شود. […]
2018-05-08
وب سایت جدید شرکت پی پل سازان منتشر گردید.

آغاز به کار نسخه جدید سایت پی پل سازان

آغاز به کار نسخه جدید سایت پی پل سازان نما ساختمان – پوشش های درز و کف – کف پوش صنعتی – گارد و درز انبساط […]