2018-05-08
ایزولاسیون ت

ویژگی های ایزولاسیون توسط پی پی اس سیلر

ویژگی های ایزولاسیون توسط پی پی اس سیلر (seal-pps) از این روش برای پوشش جذبی بتن جهت جلوگیری از سایش و ایجاد گرد و غبار استفاده می شود. […]